การซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสดมีแต่ได้กับได้ ?

ก่อนจะซื้อบ้านมือสอง นอกจากจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายหลัก อย่างเช่น ค่าบ้าน ค่าโอนบ้าน ค่าตกแต่งบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่จะมาพร้อมกัน แต่การซื้อบ้านด้วยเงินสดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีข้อดีต่อผู้ซื้อหลายประการ แถมยังมีขั้นตอนที่ง่ายกว่าแบบผ่อนซื้อ

การซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสดมีข้อดีหลายประการ คือไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงรายได้หรือเอกสารประกอบการขอสินเชื่อใดๆ ให้วุ่นวาย เพราะเมื่อตัดสินใจซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสดแล้ว ผู้ซื้อจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านแค่ 2 อย่าง พร้อมกับการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแล้วจ่ายเงิน ผู้ซื้อก็เป็นเจ้าของบ้านมือสองหลังนั้นได้เลย

การเลือกบ้านมือสองที่เหมาะสมกับตัวเอง

การมองหาบ้านมือสองที่เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งในแง่ของสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเพียงพอต่อความต้องการ และต้องอยู่ในราคาที่พอเหมาะพอดีกับเงินเก็บที่เตรียมไว้ด้วย หากราคาบ้านแพงกว่าเงินที่มี ผู้ซื้อก็ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะเก็บเงินต่อจนครบหรือจะขอกู้เพื่อผ่อนส่วนที่ขาดดี

การซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสดจะช่วยประหยัดเงินกว่าการซื้อบ้านแบบผ่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการคิดถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาว เพราะดอกเบี้ยที่ต้องเสียรวมตลอดทั้งสัญญาอาจเทียบได้กับการซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสด 2 หลังเลยทีเดียว

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสด

เนื่องจากการซื้อบ้านมือสองด้วยเงินสดนั้นมีขั้นตอนที่น้อยกว่าการซื้อบ้านแบบผ่อนกับธนาคารอยู่พอสมควร ทั้งยังไม่เสียค่าจดจำนองและดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนด้วย ถ้าผู้ซื้อคิดว่าตัวเองมีกำลังพอในการเก็บเงินซื้อก็ขอให้อดทนรอเก็บเงินจนเพียงพอต่อการซื้อบ้านด้วยเงินสดจะดีที่สุด

ถ้าเรามีเงินสดมากพอจะซื้อบ้านเงินสดก็ย่อมได้ เพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่น้อยคนนักที่จะมีเงินพอซื้อบ้านด้วยเงินสด ดังนั้นการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางออกในการจะได้มาซึ่งบ้านสักหลัง ดังนั้นผู้ที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองจะต้องยอมที่จะเป็นหนี้ระยะยาว เราจึงต้องมีความพร้อมในการชำระหนี้ทุกๆ เดือน มีรายได้ที่มั่นคงและมากพอ ก่อนที่จะซื้อบ้าน