ธุรกิจน่าลงทุนประจำปี 2023

พลังงานหมุนเวียน: ด้วยการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนมากขึ้นและการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น การลงทุนในบริษัทพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมอาจมีแนวโน้มที่ดี

อีคอมเมิร์ซ: การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น และการลงทุนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถให้ผลกำไรได้

เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกล แอปด้านสุขภาพ และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปิดโอกาสให้มีการลงทุนเนื่องจากความต้องการบริการด้านสุขภาพดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

ความปลอดภัยทางไซเบอร์: เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์แพร่หลายมากขึ้น การลงทุนในบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด บริษัทที่ให้บริการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะเติบโต

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และโครงสร้างพื้นฐาน: ด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การลงทุนในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอาจสร้างผลกำไรได้

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง: เทคโนโลยี AI และ ML ยังคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอโอกาสในภาคส่วนต่างๆ การลงทุนในบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โซลูชันระบบอัตโนมัติ หรือกองทุนที่เน้น AI นั้นคุ้มค่า

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและออร์แกนิก: ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและออร์แกนิกกำลังเพิ่มสูงขึ้น การลงทุนในบริษัทที่ให้ทางเลือกที่ยั่งยืน เช่น อาหารออร์แกนิก บรรจุภัณฑ์สีเขียว หรือแฟชั่นที่มีจริยธรรม อาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้

เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม: ความก้าวหน้าในการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมนำเสนอโอกาสการลงทุน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายานวัตกรรม การบำบัดด้วยยีน หรือยาเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณา

โปรดจำไว้ว่า การทำวิจัยตลาดอย่างถี่ถ้วน วิเคราะห์การเงิน และประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ขอแนะนำให้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำส่วนบุคคลตามเป้าหมายทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ

สร้างสายสัมพันธ์ การสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง

เทคนิคการขายและการเจรจาเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การขาย หรือการเป็นผู้ประกอบการ เคล็ดลับสำคัญบางประการสำหรับทั้งการขายและการเจรจาต่อรองมีดังนี้

เทคนิคการขาย:

สร้างสายสัมพันธ์: การสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในความต้องการของพวกเขาและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพวกเขา

ฟัง: พนักงานขายที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความต้องการและข้อกังวลของลูกค้า และพยายามเสนอแนวทางแก้ไขที่ตอบสนองพวกเขา

รู้จักผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ: คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณขาย ทราบคุณสมบัติ ประโยชน์ และข้อโต้แย้งที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ

มั่นใจ: ความมั่นใจคือกุญแจสำคัญในการขาย เชื่อมั่นในสินค้า/บริการของคุณและถ่ายทอดความมั่นใจนั้นให้กับลูกค้าของคุณ

ใช้เรื่องราว: เรื่องราวเป็นเครื่องมือการขายที่ทรงพลัง ใช้ตัวอย่างในชีวิตจริงว่าผลิตภัณฑ์/บริการของคุณช่วยลูกค้ารายอื่นในการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าได้อย่างไร

เทคนิคการเจรจา:

การเตรียมการ: การเตรียมพร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการเจรจาใดๆ รู้ว่าคุณต้องการบรรลุอะไรและจุดเดินของคุณคืออะไร

การฟังอย่างกระตือรือร้น: เช่นเดียวกับการขาย การฟังเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจาต่อรอง รับฟังความต้องการและข้อกังวลของอีกฝ่าย และหาวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

หาจุดร่วม: มองหาพื้นที่ที่คุณและอีกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานสำหรับการเจรจาต่อรองต่อไป

มีความยืดหยุ่น: การเจรจาเป็นเรื่องของการให้และการรับ เต็มใจยอมอ่อนข้อถ้ามันหมายถึงการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ

รู้ว่าเมื่อใดควรเดินจากไป: บางครั้งกลยุทธ์การเจรจาที่ดีที่สุดคือการเดินจากไป หากอีกฝ่ายไม่เต็มใจทำตามความต้องการของคุณ ให้เตรียมยุติการเจรจาและมองหาทางเลือกอื่น

เมื่อใช้เทคนิคเหล่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในความพยายามทางธุรกิจของคุณ

เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง

เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง

การขายและการเจรจาเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ ต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยคุณปิดดีลและบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน:

สร้างสายสัมพันธ์: สร้างการเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณโดยค้นหาจุดร่วม แสดงความเห็นอกเห็นใจ และตั้งใจฟัง การสร้างความสามัคคีช่วยสร้างความไว้วางใจและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเปิด

ถามคำถามปลายเปิด: กระตุ้นให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบ่งปันความต้องการ ข้อกังวล และความชอบของพวกเขาด้วยการถามคำถามปลายเปิด ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งสำนวนการขายและจัดการกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

แสดงให้เห็นถึงคุณค่า: ระบุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างชัดเจนและตอบสนองความต้องการของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณอย่างไร ใช้เรื่องราว กรณีศึกษา หรือข้อความรับรองเพื่อแสดงคุณค่าที่คุณมอบให้

รู้จักข้อเสนอการขายที่ไม่ซ้ำใครของคุณ (USP): ทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง และเน้นย้ำประเด็นเหล่านี้ในระหว่างการเสนอขายของคุณ USP ของคุณควรเน้นคุณค่าเฉพาะที่คุณเสนอและเหตุผลที่ลูกค้าควรเลือกคุณ

มีความมั่นใจและแน่วแน่: เข้าหาการเจรจาด้วยความมั่นใจและกล้าแสดงออก แต่หลีกเลี่ยงการก้าวร้าวหรือเร่งเร้ามากเกินไป ยืนหยัดในคุณค่าของข้อเสนอของคุณและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตำแหน่งของคุณ

ใช้พลังแห่งความเงียบ: ให้เวลาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในการประมวลผลข้อมูลและกำหนดความคิดของพวกเขา ความเงียบสามารถสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและกระตุ้นให้อีกฝ่ายยอมแพ้หรือดำเนินการ

ค้นหาจุดร่วม: มองหาพื้นที่ของข้อตกลงและใช้สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เน้นความสนใจร่วมกันและแสดงความเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

มีความยืดหยุ่น: เตรียมพร้อมที่จะยอมอ่อนข้อและปรับข้อเสนอของคุณตามความต้องการและข้อกังวลของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบข้อจำกัดของคุณและมีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่สามารถต่อรองได้

ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ: ตั้งใจฟังข้อกังวล ความต้องการ และการคัดค้านของอีกฝ่าย ตอบสนองอย่างรอบคอบและแสดงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขา

รักษาทัศนคติเชิงบวก: เข้าหาการเจรจาด้วยความคิดเชิงบวกและมุ่งเน้นการแก้ปัญหา มุ่งเน้นที่การหาทางออกแบบ win-win ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ปิดดีล: เมื่อคุณสัมผัสได้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณพร้อมที่จะตกลงใจ ให้ขอขายหรือเสนอแนวทางปฏิบัติเฉพาะ ใช้เทคนิคการปิดบัญชีที่เหมาะกับสถานการณ์ เช่น การสรุปข้อตกลงหรือการเสนอส่วนลดแบบจำกัดเวลา

ด้วยการฝึกฝนทักษะการขายและการเจรจา คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ปิดดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้นในความพยายามทางธุรกิจของคุณ

ช่วงวัยที่ต้องใส่ใจในการทำฟันเด็กและพบทันตแพทย์

ผู้ปกครองต้องใส่ใจ 4 เรื่องหลัก คือ การกิน การทำความสะอาด การมาพบทันตแพทย์ และการใช้ฟลูออไรด์ การทำฟันเด็กควรมาพบทันตแพทย์เด็กภายใน 6 เดือน หลังจากฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น (ฟันน้ำนมจะขึ้นภายใน 6 เดือน ) หลังจากนั้นภายใน 1 ขวบควรมาพบทันตแพทย์เพื่อแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ก่อนที่จะสายเกินแก้ เพราะหากทิ้งไว้เกิน 1 – 2 ปี โดยไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดฟันผุนอกจากนี้ สุขภาพฟันที่ดียังเกี่ยวข้องกับอาหาร และการทำความสะอาดอีกด้วย

การทำฟันเด็กและทำความสะอาดฟันที่เหมาะสมตามช่วงวัย

 • ฟันยังไม่ขึ้น ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุกเช็ดภายในช่องปาก
 • เทคนิคการแปรงฟันสำหรับเด็กให้สะอาดด้วยท่านอนแปรงฟัน โดยใช้มือ 1 ข้างดึงรั้งกระพุ้งแก้ม และอีก 1 ข้างใช้แปรงฟัน
 • เริ่มมีฟัน สามารถใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ได้เลย แนะนำให้ฟันได้สัมผัสกับฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า และก่อนนอน) และใช้ปริมาณยาสีฟันให้เหมาะสมกับช่วงอายุ
 • อายุต่ำกว่า 2 ขวบ ใช้ยาสีฟันปริมาณ เท่าเม็ดข้าว 1 จุดเล็กๆ
 • อายุ 3 – 6 ขวบ ใช้ยาสีฟันปริมาณเท่ากับเมล็ดถั่วลันเตา เนื่องจากเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ ยังควบคุมการกลืนไม่ได้ หากกลืนลงไปมากๆ หรือเผลอกลืนลงไปอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ปวดท้อง หรือมีการสะสมของฟลูออไรด์มากเกินไป
 • อายุ 6 ปี ขึ้นไป ใช้ยาสีฟันปริมาณ 1 นิ้ว

ลดการเกิดฟันผุ กับการกินที่พอดี

 • วัยกินนม เริ่มตั้งแต่แรกคลอด – 2 ขวบ การกินนมถี่ๆ หรือกินมื้อดึก ต้องหมั่นทำความสะอาด เพราะอาจทำให้ฟันผุได้
 • วัยอนุบาล เป็นวัยที่มีโอกาสฟันผุสูงเพราะยังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ เริ่มเปลี่ยนจากนมมาเป็นข้าว เริ่มรู้จักของหวาน พฤติกรรมการกินถี่ๆ และบ่อยครั้ง มักชอบอาหารจากแป้ง และน้ำตาล ที่เสี่ยงทำให้เกิดฟันผุได้มากกว่าอาหารทั่วไป แนะนำจำกัดการทานเฉพาะหลังมื้ออาหาร เพื่อช่วยให้กินได้จบตามรอบมื้ออาหาร โดยน้ำลายที่หลั่งออกมาในช่วงเคี้ยวข้าวก็ช่วยชะล้าง ลดโอกาสฟันผุได้ ที่สำคัญต้องพยายามไม่ให้เด็กกินจุกจิก หากหลีกเลี่ยงการทานระหว่างมื้อไม่ได้ ต้องงดแป้ง และน้ำตาล ปรับมาเป็นผลไม้ นมสด (รสจืด) แทนและพบทันตแพทย์เพื่อทำฟันเด็ก

ละเลยการดูแลฟันน้ำนม มีผลอะไรตอนโต

จะผลกระทบตั้งแต่ฟันไปจนถึงร่างกาย หากละเลยปล่อยให้ฟันน้ำนมผุ ลุกลามจนถึงมีอาการปวดฟัน เคี้ยวข้าวไม่ได้ดี ทำความสะอาดไม่ได้ ยิ่งทำให้มีโอกาสสะสมเชื้อกลายเป็นหนองในช่องปาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเด็ก ไม่ว่าอาการปวดฟันจนเรียนไม่ได้ หรือนอนไม่หลับ และเมื่อฟันน้ำนมถูกถอนก่อนกำหนด ช่องว่างที่ถูกถอนอาจทำให้ฟันแท้เรียงตัวได้ไม่ดี เกิดฟันซ้อน ฟันเก รวมถึงส่งผลต่อโครงสร้างใบหน้าและพัฒนาการของเด็กตามมา ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรทำฟันเด็กและมาพบคุณหมอตั้งแต่ลูกยังเล็กได้

Conversion tracking เครื่องมือที่จำเป็นในการวัดผลโฆษณา Google Ads

Conversion tracking เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการลงโฆษณา Google Ads ช่วยให้คุณทราบว่าการลงโฆษณามีการคลิกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จำนวนเท่าไร และเกิดการคลิกเข้าปุ่มต่างๆจำนวนเท่าไร สำหรับการติดตั้งคุณสามารถนำโค้ดจาก Google Ads ไปติดตั้งในเว็บไซต์ ตามปุ่มต่างๆ เมื่อมีการกระทำเกิดขึ้น ระบบจะทำการนับ 1 conversion เช่น เมื่อคุณทำการติดตั้งโค้ดไว้ที่ปุ่ม ติดต่อเรา เมื่อมีการคลิกเข้าเว็บไซต์ผ่านโฆษณา แล้วเกิดการกระทำที่ปุ่มติดต่อเรา ระบบจะทำการนับ conversion ทำให้คุณทราบได้เลยว่าลูกค้าคลิกเข้าเว็บไซต์จำนวนกี่คลิก แล้วการกระทำต่อไปเกิด conversion เท่าไร และไม่มีข้อดีแค่การวัดผลเท่านั้น ยังช่วยวิเคราะห์ผลของการลงโฆษณา ว่าที่คุณลงโฆษณาไป ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ หรือเป็นเพราะหน้าเว็บไซต์จำเป็นต้องปรับแก้ไข เช่น ถ้าลูกค้าคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ แต่ไม่เกิด conversion เลย นั่นอาจเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ไม่มีความน่าสนใจ หรือกดสั่งซื้อยาก แต่ถ้าคุณติดตั้ง conversion tracking แล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ได้

สำหรับการลงโฆษณากูเกิ้ล ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเข้าไปทำได้ด้วยตัวเอง ภายในระบบมีคำแนะนำขั้นตอนต่างๆไว้หมดแล้ว และยิ่งเป็นยุคของออนไลน์ ทุกธุรกิจต่างปรับตัว และเลือกลงโฆษณากับทางกูเกิ้ลกันมาก โดยเฉพาะเครื่องมือการค้นหาที่มักจะถูกนึกถึงก่อนเป็นลำดับแรกนั่นคือ google ads แสดงผลผ่านการค้นหาในหน้า google หรือเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตร ช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ยอดขายในอนาคตได้ ที่สำคัญควรติดตั้ง Conversion tracking ด้วย วิธีการติดตั้งไม่ยุ่งยาก คุณสามารถติดตั้งด้วยเครื่องมือ google tag manager ใช้เวลาไม่นาน หรือท่านจะเลือกใช้บริการรับทำ google ads ในการวิเคราะห์โฆษณา เลือกจัดสรรงบได้ถูกต้องไม่บานปลาย ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก พร้อมกับมีบริการติดตั้งเครื่องมือการวัดผล Conversion tracking ให้ฟรี เลือกใช้บริการได้เลย

การใช้ Content Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายในยุค Digital

การใช้ Content Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายในยุค Digital

การตลาดเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายในยุคดิจิทัล มันเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและให้ข้อมูลซึ่งดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณและช่วยสร้างความไว้วางใจและอำนาจในแบรนด์ของคุณ

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการตลาดเนื้อหาคือช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในระดับที่ลึกขึ้นโดยให้ข้อมูลที่มีค่าแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของพวกเขา เมื่อทำเช่นนี้ คุณจะสามารถสร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของคุณ และสร้างความไว้วางใจกับผู้ชมของคุณ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและความภักดีต่อแบรนด์เมื่อเวลาผ่านไป

ในการสร้างแคมเปญการตลาดด้วยเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยการระบุกลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของพวกเขา เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ชมของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่พูดถึงความสนใจและข้อกังวลของพวกเขาได้โดยตรง ไม่ว่าจะผ่านบล็อกโพสต์ วิดีโอ อินโฟกราฟิก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาประเภทอื่นๆ

กุญแจสำคัญอีกประการของการตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จคือการโปรโมตเนื้อหาของคุณผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการตลาดผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย โฆษณาแบบชำระเงิน และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO) การใช้ประโยชน์จากหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายของคุณ คุณจะสามารถเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงเนื้อหาของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมและยอดขายให้กับเว็บไซต์ของคุณ

สุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการติดตามเมตริกต่างๆ เช่น การเข้าชม การมีส่วนร่วม และอัตรา Conversion คุณจะสามารถระบุได้ว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและสิ่งใดไม่ได้ผล และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของความพยายามด้านการตลาดเนื้อหาของคุณให้สูงสุด

ฉีดโบท็อก ชลบุรี มากกว่าการลดริ้วรอย ที่อาจยังไม่รู้

ทุกคนต่างรู้ดีว่า ไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไป ทุกอย่างล้วนมีวันจางหายและร่วงโรย ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็เช่นกัน ที่แม้ใครๆ จะอยากให้ความสวยงามและความดูดีอยู่กับเราไปตลอด แต่แน่นอนว่าแทบเป็นไปไม่ได้ กระนั้น ยังโชคดีที่ในปัจจุบันเรามีนวัตกรรมที่เป็นตัวช่วยสำคัญอันสามารถคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวและช่วยลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ โดยเรารู้จักกันดีในนามว่า “โบท็อกซ์”

โบท็อกซ์ (Botox) ที่เราคุ้นหูกันนั้น จริงๆ เป็นชื่อทางการค้าของสารโบทูลินั่มท็อกซินเอ (Botulinum toxin A) ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สกัดจากแบคทีเรียชื่อว่า ครอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium Botulinum) มีฤทธิ์สกัดกั้นการทำงานของระบบประสาท มีผลทำให้มัดกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวและทำงานได้ลดลงชั่วคราว

การ ฉีดโบท็อก ชลบุรี เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ และเชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการฉีดโบท็อก กรามหรือโบท็อก ริ้วรอยกันมาบ้าง โดยโบท็อก ยังสามารถใช้ฉีดได้อีกหลายบริเวณ ซึ่ง ควรรู้กันก่อนว่าโบท็อก ฉีดตรงไหนได้บ้าง แต่ละตำแหน่งควรใช้กี่ยูนิต แล้วมีบริเวณไหนที่ไม่ควรฉีดไหมเพื่อความปลอดภัย

ฉีดโบท็อก ชลบุรี ฉีดได้ ไม่น่ากลัว
ก่อนตัดสินใจ ฉีดโบท็อก ชลบุรี ควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อสอบถามหรือปรึกษาถึงการใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่มี จะได้วางแผนการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด นอกจากผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว การใช้โบท็อก อย่างถูกต้องยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ร่างกาย แต่อาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้เล็กน้อย เช่น
– ผิวบริเวณที่ฉีดอาจเกิดรอยแดง หรือจุดจ้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากรอยเข็ม จุดดังกล่าวจะค่อยๆ เลือนหายไปได้เองภายใน 5-7 วัน
– ในรายที่มีอาการแพ้ อาจมีผื่นแดงและคันได้
– หน้าแข็งตึง ปากเบี้ยว หรือยิ้มไม่สุด อาจเพราะเกิดจากปริมาณโบท็อกซ์ที่ฉีดเข้าไปไม่เหมาะสม
– หนังตาตก จะพบได้ในการฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยระหว่างคิ้ว ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใกล้เปลือกตาด้านบน ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหนังตาอ่อนแรงและตกลงมาได้
– ในบางกรณีที่ปริมาณโบท็อกซ์ไม่เหมาะสม หรือตำแหน่งที่ฉีดคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งปกติ อาจพบอาการหนังตาตก ปากเบี้ยว หรือยิ้มไม่สุดได้ ซึ่งถ้ามีอาการดังกล่าว ให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อวางแผนการแก้ไข

6 โปรโมชั่นดีๆจากทาง Ambbet88 ต่อยอดแทงบอลได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับนักเดิมพันคนไหนที่ชื่นชอบการแทงบอลออนไลน์ ที่ให้ทั้งความสนุกและให้เงินรางวัลดีๆ แถมยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม ก็ขอให้เข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ Ambbet88 กันได้เลย บอกเลยว่าที่นี่พร้อมตอบโจทย์ในทุกๆความต้องการของท่านได้อย่างลงตัว มีการอัพเดทโปรโมชั่นดีๆ เพื่อใช้ในการแทงบอลกันตลอดทุกเดือน ซึ่งใครที่ไม่อยากพลาดกับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ ก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามา แล้วรับโปรสุดคุ้มกันไปได้เลย บอกเลยว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรยุ่งยาก กดรับแล้วใช้ได้ทันที และยังสามารถถอนเงินออกมาได้แบบ 100%

 

 1. โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ สมัครแล้วรับได้เลยที่ Ambbet88

เปิดตัวโปรโมชั่นสุดคุ้มตัวแรกที่จะมาต้อนรับนักเดิมพันทุกท่าน นั่นก็คือ โปรโมชั่นสมาชิกใหม่นั่นเอง โดยทางเว็บไซต์ Ambbet88 ได้สร้างโปรนี้ขึ้นมามอบให้กับผู้ที่ทำการสมัครสมาชิกเปิดยูสครั้งแรกกับทางเว็บ โดยจะเป็นการมอบโบนัสให้เป็นของขวัญ เพื่อนำไปใช้ในการแทงบอลออนไลน์นั่นเอง นักเดิมพันสามารถกดรับแล้วนำไปใช้กันได้โดยทันที ไม่มีเงื่อนไขอะไรยุ่งยาก แถมยังไม่ต้องทำเทิร์นอีกด้วย บอกเลยว่านี่เป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้ว ใครที่สนใจต้องรีบกดสมัครสมาชิกเข้ามาจะได้เลย

 

 1. Ambbet88 แจกโปรโมชั่นเงินฝากสุดคุ้ม

พบกับโปรโมชั่นเงินฝากสุดคุ้มจากทาง Ambbet88 ที่นักเดิมพันทุกท่านต้องห้ามพลาด มันก็คือ โปรฝาก 300  รับ 400 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่นักเดิมพันส่วนใหญ่ต่างก็ชื่นชอบและรอคอยกันมานาน เพียงแค่นักเดิมพันฝากเงินเข้าระบบขั้นต่ำ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มมาอีก 100 บาทโดยทันที ท่านสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการแทงบอลออนไลน์กันได้อย่างอิสระ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเอาชนะได้สูงมากขึ้นเลยทีเดียว

 

 1. กดรับโปรโมชั่นเครดิตฟรีจากทางเว็บ Ambbet88

ต่อมาจะเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ทางเว็บไซต์ Ambbet88 ต้องการจะมอบให้กับรักเดิมพันทุกท่าน นั่นก็คือ โปรเครดิตฟรีฝาก 500 รับไปเลย 650  โดยโปรนี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ผู้คนมากมายต่างก็แย่งชิงกดรับโปรนี้กันอย่างล้นหลาม เพราะได้รับเครดิตเงินสดมากถึง 150 บาทกันเลยทีเดียว ที่สำคัญโปรโมชั่นนี้ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรอยู่ทุกท่านไม่จำเป็นต้องทำเทิร์นแต่อย่างใด สามารถนำไปใช้แทงบอลออนไลน์ทำ เงินลุ้นโชคกันได้เลยทันที เล่นได้เท่าไหร่ก็ถอนออกมาได้ 100%

 

 1. พร้อมแจกโปรโมชั่นแทงบอล ยิ่งฝากยิ่งได้

ในส่วนของโปรโมชั่นแทงบอลยิ่งฝากยิ่งได้ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับโปรโมชั่นก่อนหน้านี้ แต่จะพิเศษกว่าตรงที่แจกหนักแจกแบบไม่เกรงใจใคร เพียงแค่นักเดิมพันทำการฝากเงิน 1,000 บาท ก็รับไปเลย 1,300 บาท ซึ่งทางเว็บไซต์ได้มอบเครดิตให้นักเดิมพันไปใช้แทงบอลสูงถึง 300 บาทกันเลยทีเดียว หากว่าใครไม่อยากพลาดกับโปรโมชั่นสุดเด็ดสุดคุ้มแบบนี้แล้วล่ะก็ ขอแนะนำให้รีบกดสมัครสมาชิกเข้ามากันได้เลย ยิ่งสมัครก่อนก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้ก่อน

 

 1. โปรโมชั่นฝากมากได้มาก รับความคุ้มค่าได้ที่ Ambbet88

สำหรับโปรโมชั่นจากทางเว็บ Ambbet88 ที่ได้รับความนิยมสูงมากเป็นอันดับต้นๆ ขอยกตำแหน่งให้กับโปรฝากมากได้มากนั่นเอง ซึ่งโปรโมชั่นนี้เป็นการแจกเครดิตให้สูงถึง 600 บาทกันเลยทีเดียว เพียงแค่นักเดิมพันทำการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ และฝากเงินเข้าระบบ 2,000 บาท จากนั้นระบบจะโอนเงินให้ท่านทันที 2,600 บาท เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆ ไม่มีโปรไหนเด็ดเท่านี้อีกต่อไปแล้ว ห้ามพลาดกันเด็ดขาด

 

 1. Ambbet88 มอบโปรโมชั่นลิ้งค์รับทราบ ยิ่งชวนยิ่งแจก

และสุดท้ายนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นสุดคุ้มจากทางเว็บ Ambbet88 ที่จะเปิดโอกาสให้นักเดิมพันสร้างรายได้พิเศษแบบง่ายๆ ด้วยการแชร์ลิ้งค์รับทรัพย์นั่นเอง ใครที่มีเพื่อนเยอะต้องห้ามพลาดกับโปรนี้อย่างเด็ดขาด เพียงแค่ทุกท่านแชร์ลิ้งค์ไปชวนเพื่อนเข้ามาแทงบอลผ่านเว็บด้วยกัน ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 5% กันเลยทีเดียว เราพร้อมแจกให้ไม่อั้น บอกเลยว่ายิ่งชวนเพื่อนเข้ามาเดิมพันพร้อมกันเยอะเท่าไหร่ โอกาสทำเงินทำกำไรก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น อย่ารอช้ากันอย่างเด็ดขาด กดแชร์ลิ้งค์ไปให้เพื่อนของท่านได้เลยตอนนี้!

 

Q&A

Q: ใครสามารถกดรับโปรโมชั่นจาก Ambbet88 ได้บ้าง?

A: นักเดิมพันที่ได้สมัครสมาชิกเข้ามาร่วมสนุกกุบทางเว็บ สามารถกดรับความคุ้มค่านี้กันได้ทั้งนั้น ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็รีบกดเข้ามากันได้เลย

Q: โปรโมชั่นเหล่านี้มีวันหมดอายุไหม?

A: ในแต่ละโปรโมชั่นจากทาง Ambbet88 จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้โปรส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ แต่นักเดิมพันส่วนใหญ่ก็มักจะใช้หมดก่อนทั้งนั้น เพราะว่ามันคุ้มมากจริงๆ

Q: สามารถใช้โปรเด็ดกับการแทงบอลคู่ไหนได้บ้าง?

A: นักเดิมพันสามารถนำโปรดีๆแบบนี้ไปใช้แทงบอลได้ทุกคู่ทุกลีก เราไม่ได้จำกัดคู่บอลแต่อย่างใด อยากเล่นแบบไหนก็จัดเต็มได้อย่างที่ใจต้องการเลย

Q: หากไม่ต้องการรับโปรโมชั่นสามารถทำได้ไหม?

A: ใครที่ไม่ประสงค์รับโปรโมชั่นก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่เราขอแนะนำให้สมาชิกทุกท่านกดรับไว้ เพราะว่ามันคุ้มมากจริงๆ

Q: มีวิธีการสมัครสมาชิกผ่านเว็บ Ambbet88 ได้อย่างไร?

A: เริ่มต้นด้วยการกดสมัครที่หน้าเว็บ ต่อมาก็กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ และทำการฝากเงินเข้าระบบให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้การสมัครสมาชิกก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

นำเข้าสินค้าจากจีนที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทบนโลกใบนี้

การนำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ต้องบินไปไกลถึงจีนเนื่องจาก มีช่องทางออนไลน์ให้คุณเลือกสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางและหลากหลาย Website อาทิ Alibaba เป็น Website กลาง ใช้งานง่าย มีเมนูภาษาไทย อังกฤษ จากแหล่งจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในเครือ Alibaba อย่าง Taobao Tmall และ 1688 ได้อย่างสะดวกสบาย

สินค้าจากจีนมีมากมายมหาศาลให้เลือกได้อย่างหลากหลาย เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ผลิตสินค้าหรือโรงงานผลิตสินค้าในจีนมักจะแข่งขันกันผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมจีนถึงมีสินค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ การที่จีนเป็นประเทศที่มจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก และมีขนาดด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่ รวมถึงเป็นผู้นำด้าน E-Commerceที่เข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อดีที่ทำให้สามารถค้นหาสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ำแบบ ตามที่คุณต้องการอีกด้วย

ขนส่งทางไกล มีให้เลือกใช้บริการทั้งทางรถ และทางเรือ ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากจีน หรือ Shipping จีน เป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถขนส่งได้ทั้งทางรถ และทางเรือ การขนส่งทางรถมีระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ 2-5 วัน นับว่ารวดเร็วมากสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ และการขนส่งทางเรือมีระยะเวลาโดยประมาณ 15-30 วัน อย่างไรก็ตามการเลือกขนส่งทางรถและทางเรือนั้นจำเป็นต้องพิจารณาจากปริมาณ และ น้ำหนักของสินค้านั้นๆ ด้วย เช่น

 • การขนส่งทางรถ เหมาะสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาในปริมาณไม่มากและต้องการความรวดเร็วในการจัดส่ง
 • การขนส่งทางเรือ เหมาะสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาในปริมาณที่มาก และน้ำหนักเยอะ

ทั้งนี้ การเลือกใช้บริการขนส่งหรือ Shipping จีน ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้นำเข้าประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการจัดส่ง

ต้นทุนต่ำ ยิ่งสั่งเยอะ ยิ่งได้ราคาถูก สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนนั้นมีหลากหลายราคา และคุณภาพหลายระดับ อีกทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ไม่แพง โดยเฉพาะหากเป็นสินค้า Made in China ทำให้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มาก ก็จะได้ราคาสินค้าที่ถูกลง หรือ ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุน คุ้มค่ากับการสั่งซื้อในจำนวนมาก เพื่อจำหน่ายต่อ ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงนิยมเลือกนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อลงทุนทำธุรกิจ

ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้เกือบ 0% เนื่องจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Asean-China-Free Trade Agreement : ACFTA) เป็นข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และจีน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนจะให้สิทธิพิเศษในการยกเลิกอัตราภาษีภายใต้ ACFTA กว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า หรือประมาณ 8,000 กว่ารายการ โดยฉบับปรับปรุงล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ทำให้การนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย บางรายการ ไม่ต้องเสียภาษี แต่ผู้นำเข้าต้องมีหลักฐาน หรือ หนังสือยืนยันถึงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือที่เรียกว่า ใบ Form E ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า https://www.ptcargomember.com/

ปัญหาท่อตันที่เกิดในบ้านหรือบนอาคารหลัก ๆ มีอะไรบ้าง

ท่อตัน” ปัญหาที่ทุกคนฟังแล้วก็คงส่ายหน้าเพราะแทบทุกบ้าน ทุกคอนโดฯ คงจะได้เจอะเจอกันอย่างแน่นอน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนเล็กเพราะมีวิธีแก้ไขมากมาย แต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และถ้าไม่แก้ก็สามารถลามไปเป็นปัญหาใหญ่อย่างน้ำท่วมห้องได้ด้วยเช่นกัน ทำให้ปัญหาระบบน้ำในอาคารนั้น เป็นเรื่องที่ไม่อาจที่จะมองข้ามไปได้เลยทีเดียว

ภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ทั้งห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าห้องส่วนใหญ่ที่กล่าวมานั้น จำเป็นต้องเดินระบบน้ำไว้แทบทุกห้อง เพราะในแต่ละวันน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้ภายในบ้านเรือน จากสถิติปัจจุบันมีอัตราการใช้น้ำในบ้านอยู่ที่ประมาณ 150-200 ลิตร/คน/วัน ซึ่งพอเราใช้น้ำล้างจาน อาบน้ำ ซักผ้า ชำระของเสียต่างๆ ไปแล้วนั้นก็ต้องมีการระบายออกจากบ้าน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของน้ำที่ใช้ไป ลองคิดเล่นๆ ว่าหากในบ้านมีผู้อยู่อาศัย 2 คนก็ต้องมีน้ำเสียในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นอีกเท่านึงหรือถ้าเป็นน้ำเสียจากคอนโดฯ ที่อยู่กันเป็นพันยูนิต ก็คงจะต้องมีระบบระบายน้ำและของเสียที่มีประสิทธิภาพในการระบายมากยิ่งขึ้นทีเดียว

ระบบระบายน้ำของแต่ละอาคารไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดฯ จะมีการต่อท่อระบายน้ำออกมาจากห้องต่างๆ หลักๆ คือ ห้องน้ำ ห้องครัว หลังคาและระเบียงแล้วน้ำเสียทั้งหมดจะไหลไปรวมกันที่บ่อพัก (สำหรับน้ำจากโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างจานจะไปผ่านถังดักไขมันและถังบำบัดก่อน) เพื่อระบายออกไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะต่อไป ลองคิดต่อว่าหากมีการท่ออุดตันที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วทำให้น้ำระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะไม่ได้ ก็จะทำให้น้ำเอ่อกลับขึ้นมาในที่พักอาศัยของเราได้

“ห้องน้ำ” การอุดตันของระบบท่อในห้องน้ำทั้งที่ อ่างล้างหน้า และท่อระบายน้ำที่พื้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของท่อตันจากเส้นผมที่หลุดร่วงจากการอาบน้ำ สระผม หรือมาจากไขสบู่ ไขมัน ยาสีฟัน เศษอาหารต่างๆ ที่ไปเกาะอยู่ตามท่อทำให้น้ำระบายออกไม่ได้

สาเหตุนี้สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ด้วยการนำสิ่งที่อุดตันออก อย่างเส้นผมก็เก็บทิ้ง หรือใช้ลวดเหล็กเกี่ยวสิ่งที่อุดตันออก ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ลองใช้งูเหล็กทะลวงเข้าไปก็ได้ แต่ถ้าจะใช้งูเหล็กแนะนำให้เป็นผู้มีความชำนาญจะดีกว่า เพราะถ้าใช้ไม่เป็นท่ออาจจะแตกได้ นอกจากนี้ก็มีวิธีแก้อีกคือ ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้เลือกดูสูตรเฉพาะท่ออุดตัน จะได้ไม่กัดกร่อนท่อ ส่วนการป้องกันการอุดตันคือเลือกใช้ตะแกรงปิดท่อระบายน้ำแบบถี่ๆ ไม่ให้สิ่งสกปรกหลุดเข้าในท่อได้

อีกปัญหาหนึ่งคือการอุดตันใน โถส้วม ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสิ่งสกปรกที่ย่อยสลายยาก อย่าง กระดาษทิชชู่ และผ้าอนามัย ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ไม้ยางปั๊ม เพื่อให้เกิดแรงดัน ซึ่งจะดันสิ่งอุดตันให้ไหลผ่านท่อลงไป แต่การทิ้งสิ่งที่ย่อยสลายยากลงไปในโถส้วมบ่อยๆ จะทำให้ถังบำบัดสำเร็จรูป (บ่อเกรอะ-บ่อซึม) เต็ม ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขยากขึ้นในอนาคต สามารถป้องกันได้โดยการติดตั้ง Cleanout (CO) คือ ช่องเปิดสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อในกรณีที่อุดตัน สามารถติดตั้งได้ทั้งท่อส้วมและท่อระบายน้ำทิ้งจากการชำระล้างหรืออาบน้ำ https://คลินิกท่อตัน-ส้วมตัน.com